زنی كه مردش را گم كرد

زنی كه مردش را گم كرد

Authors : Sadegh Hedayat

ISBN10 : 9648648107 ISBN13 :

Genres : Short Stories,Novels,Cultural,Iran,Literature

Language:

3.48 /5

Paperback, 48 pages

Published 2005 by نشر صادق هدایت

Description

صبح زود در ايستگاه قلهك آژان قد كوتاه صورت سرخي به شوفر اتومبيلي كه آنجا ايستاده بود زن بچه بغلي رانشان داد و گفت:- اين زن مي خواسته برود مازندران اينجا آمده ، او را بشهر برسانيد ثواب دارد .آن زن بي تأمل وارد اتومبيل شد، گوشة چادر سياه را بدندانش گرفته بود ، يك بچه دو ساله در بغلش و دستديگرش يك دستم......more

COMMUNITY REVIEWS

About the author(Sadegh Hedayat)

Iranian author who introduced modernist techniques into Persian fiction. He is considered one of the greatest Iranian writers of the 20th century.

هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و از روشنفکران برجسته ایرانی بود. برترین اثر وی رمان بوف کور است که آن را جزو مشهورترین آثار ادبیات ......more

Read More From Sadegh Hedayat

Related Books